Nowości
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Modelowanie organizacji dynamicznej
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Koronawirus SARS-CoV-2 : zagrożenie dla współczesnego świata