New items
Ocena ryzyka zawodowego : praktyczny informator : listy kontrolne, wzory dokumenty
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce
Racja stanu Polski w Unii Europejskiej
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy