Nowości
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Okulistyka
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Sobotta atlas anatomii człowieka