Nowości
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Genetyka medyczna
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia