Nowości
Wiktymologia kryminalna
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Bałkany : raport z polskich misji
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Scientific Protocols for Fire Investigation