New items
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Terror\terroryzm : studium przypadku
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć