Nowości
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie : - od wyrobu do ratownika : rozważania teoretyczne a zastosowanie w rzeczywistości
Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich
Współpraca Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych
Fire safety for very tall buildings : engineering guide