New items
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa