New items
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Handbook of Hazardous Materials Spills Technology