New items
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Structural Fire Engineering
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz