Nowości
Gry decyzyjne narzędziem w naukach o bezpieczeństwie
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Tereny zamknięte integralnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów