New items
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Genetyka medyczna
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji