New items
Straż Pożarna w Polsce Generałowie : Wydawnictwo przygotowane z okazji 100 lecia jedności ruchu strażackiego 1921 - 2021, 30 lecia Państwowej Straży Pożarnej oraz 20 - lecia Klubu Generałów PSP RP / praca zbiorowa pod redakcją Macieja Schroedera, Romana Kaźmierczaka
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Samozapalenie jako przyczyna pożaru : (praktyczne przykłady)
Understanding Homeland Security : foundations of Security Policy
System ochrony praw człowieka w Polsce w czasie wyzwań pandemicznych. 3