New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów