New items
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,