Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
ABC intensywnej terapii
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Syndrom Atlasa : o tych, którzy byli silni zbyt długo