Nowości
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym