Nowości
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Interna Harrisona. tom III
Położnictwo i ginekologia
Genetyka medyczna