New items
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Gry decyzyjne narzędziem w naukach o bezpieczeństwie
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu