Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Davidson - choroby wewnętrzne T. 2
Posłuszni do bólu