Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
ABC oparzeń
Terror\terroryzm : studium przypadku
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji