New items
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Rysunek techniczny maszynowy z elementami CAD : opracowanie zgodne z normami na 2021 r., aktualne oznaczenia GPS, modelowanie CAD
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland