New items
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Pierwsza pomoc : podręcznik dla studentów
Atlas pogody
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka