New items
Rope rescue : technician manual
Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej : pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego
Trening ekstremalny : ćwiczenia żołnierzy oddziałów specjalnych
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie : - od wyrobu do ratownika : rozważania teoretyczne a zastosowanie w rzeczywistości