New items
Drony w służbie ochrony infrastruktury krytycznej na wojnie z COVID-19
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną T. 1
Prawo i procedury lotnicze z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce