Nowości
Interna Harrisona. tom I
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,