New items
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Globalne problemy, lokalne perspektywy : studia nad bezpieczeństwem
Rywalizacja Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa
Essential MATLAB for Engineers and Scientists