New items
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
Understanding Homeland Security : foundations of Security Policy
Podręcznik Survivalu
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
System ochrony praw człowieka w Europie w czasie wyzwań pandemicznych. 2