Nowości
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
30 lat Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy 1992 - 2022
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Poradnik służby BHP