Nowości
Strażak : życie w ciągłej akcji
Zgromadzenia w Polsce : teoria, praktyka i komentarz do ustawy
Logistyka w wybranych służbach mundurowych : straż pożarna
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 2,
Samozapalenie jako przyczyna pożaru : (praktyczne przykłady)