New items
Dominacja strategiczna : w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego
Poznawcze problemy ewaluacji ćwiczeń ochrony ludności
Dwie dekady walki z terroryzmem
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
Fire Science : from Chemistry to Landscape Management