New items
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2
Aerosol technology : properties, behavior, and measurement of airborne particles
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,
Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej