New items
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 2,
Systemy bezpieczeństwa : wymiar lokalny i państwowy
Kryptografia w teorii i praktyce
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa