New items
Handbook of Hazardous Materials Spills Technology
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja