New items
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Безпека людей на водах в Євросоюзі, Республіці Польща та Україні : монографія
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka