New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Kobiety w systemie bezpieczeństwa państwa
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Systemy bezpieczeństwa : wymiar lokalny i państwowy