New items
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Hazardous Materials Chemistry
Trudne dialogi : rozmowy psychiatrów i psychoterapeutów z pacjentami