New items
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia