Nowości
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Krajowy system ratowniczo gaśniczy : etapy realizacji / Jan Miza
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,
Powszechny system ochrony praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych. 1