New items
Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Interna Harrisona. tom II
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami