New items
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym