Nowości
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 2,
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,