New items
Katastrofy. 2,
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Badanie podłoża budowli : metody polowe
Mikroplastiki w środowisku wodnym