New items
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Informacja czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo : kontekst rosyjski
Opinia biegłego z dziedziny pożarnictwa jako dowód w sprawach karnych o pożary : (przykłady praktyczne)
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Prawo urzędnicze