New items
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Prawo urzędnicze
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów