New items
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka