Nowości
Wytyczne SITP : instalacje sygnalizacji pożarowej : projektowanie : WP-02:2021
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,
From safety to safety science : the evolution of thinking and practice
Bezpieczeństwo żywnościowe żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach kryzysu epidemicznego wywołanego zagrożeniem biologicznym
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin