New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Posłuszni do bólu
Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji : aspekty prawne, organizacyjne i społeczne
Interna Harrisona. tom I