New items
Terroryzm i antyterroryzm w opiniach ekspertów w XX rocznicę zamachów na WTC i Pentagon
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Opinia biegłego z dziedziny pożarnictwa jako dowód w sprawach karnych o pożary : (przykłady praktyczne)
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu