New items
Zrozumieć pracujących w nocy : elementy chronofizjologi
Postępy w fotowoltaice : struktura i wytwarzanie ogniw PV, projektowanie i zastosowania systemów fotowoltaicznych, klasyczne i nowatorskie ogniwa słoneczne w praktyce
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski