New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia
Akademicki program mentoringowy w praktyce
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Smoldering fires